Fama Cosmetics

Új termékek

Jelenleg nincs új termék.

Hírlevél

Jogi nyilatkozat

 

Személyes adatok védelme

 

A Fáma Gyógykozmetikai és Vegyészeti Kft. az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja harmadik személynek, kivéve abban az esetben amennyiben az a Fáma Gyógykozmetikai Kft. alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat)
Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Online vásárlás esetén 8 napos csere ill. visszavételi lehetőséget biztosítunk.
Feltételek: minden a fentiekkel kapcsolatos költséget a vevő vállal (szállítási díjak, adminisztrációs költségek, stb.).
A termék csak az eredeti csomagolásban, az összes tartozékkal együtt fogadunk el.
Vételárat, a visszaszolgáltatást követően 30 napon belül térítünk vissza.
Az elállási jogot gyakorlásának feltételei:
(Kivonat a jogszabályból, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet)
A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a. szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b. olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;
c. olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d. hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e. hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
f. szerencsejáték-szerződés esetében.

 


FőoldalFőoldal

Kosár  

(üres)

20000 Ft felett ingyen házhozszállítás